DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăTermoficare

TERMOFICARE


          Programul Termoficare a fost aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 548 din 03 iulie 2019, Partea I.


         Autoritățile administrației publice locale care dețin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică, pot beneficia de cofinanțarea nerambursabilă a proiectelor de investiții, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3194/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 988 din 09 decembrie 2019, Partea I.


         Programul Termoficare se implementează în perioada 2019-2027 și va finanța proiecte de investiții noi și proiecte aflate în derulare care au fost începute în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 53/2019 și ale Hotarârii Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.

         Finanțarea Programului Termoficare se realizează din urmatoarele surse:

             a) sume din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor              Publice și Administrației;

             b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, în limita sumei de 400.000 mii lei;

             c) sume din bugetele locale.

 

         Cota de cofinanțare din bugetul MDLPA este de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar contribuția de la bugetul local va fi de minim 15%.

 

         Cofinanțarea obiectivelor/proiectelor din cadrul Programului Termoficare cu sume din bugetul M.L.P.D.A. se realizeaza prin transferuri catre bugetele locale, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute anual cu aceasta destinație.

         Pentru finalizarea proiectelor începute în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 caldură și confort“și înființarea Unității de management al proiectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anii 2019 si 2020 vor fi alocate sume pentru decontarea lucrărilor de investiții executate, recepționate și, după caz, achitate în anii 2018 si 2019, de unitățile administrativ-teritoriale care au beneficiat de finanțare în anii anteriori, în cota de cofinanțare din bugetul MLPDA de maximum 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului și minimum 30% contribuția de la bugetul local.

 

         Scopul Programului Termoficare este de a asigura continuarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termica a localităților.

 

         Prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 pentru implementarea programului, creditele bugetare sunt în suma de 70.000 mii lei și creditele de angajament sunt în valoare de 270.000 mii lei.


 

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus