DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăProgramul de Cooperare Elveţiano-Român

PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEŢIANO-ROMÂN


Scurt istoric
În anul 2006, Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul Federal Elveţian au semnat Memorandumul de Înţelegere privind contribuţia financiară elveţiană nerambursabilă pentru cele zece state membre UE care au aderat la 1 mai 2004.

Obiectivul acestei contribuţii financiare este de a contribui la reducerea disparităţilor economice şi sociale, atât în cadrul Uniunii Europene extinse, cât şi între diferitele regiuni de dezvoltare ale statelor beneficiare.

În anul 2008, Consiliul Federal Elveţian a decis suplimentarea contribuţiei financiare pentru România şi Bulgaria. Astfel, în anul 2009, Parlamentul elveţian a aprobat contribuţia financiară nerambursabilă pentru România, în valoare de 181 milioane franci elveţieni pentru o perioadă de angajament de 5 ani şi o perioadă de plată de până la 10 ani.

Ca urmare, între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian s-a semnat Acordul-cadru privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Acord-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1065/2010.

Măsura 2 – Mediu şi Infrastructură are o alocare financiară de 52,5 milioane franci elveţieni.


Proiecte


IMPORTANT
APEL DE CANDIDATURI
pentru institutionalizarea Premiului European pentru Energie în România


Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a lănsat apelul de candidaturi pentru selectarea organizației care va implementa, la nivel național, conceptele și procedurile aferente instrumentului „Premiul European pentru Energie”.

Apelul este lansat în cadrul proiectului „Instituționalizarea Premiului European pentru Energie în România”, finanțat prin Programul de cooperare elvețiano-român, Aria de concentrare 4 „Îmbunatățirea mediului înconjurător".


PROCEDURA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Dosarul de candidatura va fi transmis în format electronic (pdf) la adresele de email vali.baciu@a.mdrap.ro sau dpfbl@a.mdrap.ro și va fi depus în original la Registratura Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București, ROMÂNIA, 050741-RO.


Plicul trebuie să aibă clar menționat, pe una din fețele exterioare:
Organismul Intermediar – Programul de cooperare elvețiano-român.


Termenul limită de depunere este 20 iulie 2015, ora 14:30 (ora depunerii)


SOLICITARI DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Întrebari cu privire la clarificarea anumitor aspecte legate de apelul de candidaturi pot fi solicitate pe adresele de email: vali.baciu@a.mdrap.ro sau dpfbl@a.mdrap.ro, pâna la data de 16 iulie 2015. Răspunsuri la întrebări/cererile de clarificare vor fi trimise solicitanților și publicate pe http://www.dpfbl.mdrap.ro/programul_de_cooperare_elvetiano_roman_ro.html.


CONTACT
Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:
Organism Intermediar MDRAP
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Direcţia Generală Administraţie Publică
Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti
vali.baciu@a.mdrap.ro sau dpfbl@a.mdrap.ro
Tel/Fax: +40 21 314 81 99


DOCUMENTE
Atenție: primează varianta în limba engleză!


În limba engleza

În limba română


Organism intermediar
Prin Memorandumul cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului-cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Direcţia Generală pentru Relaţia cu Comunităţile Locale, prin Direcţia pentru Dezvoltare Locală din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost desemnată Organism Intermediar pentru Măsura „Mediu şi Infrastructură”, cu un buget alocat de 52,50 milioane franci elveţieni.

Între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Unitate Naţională de Coordonare, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător din cadrul „Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse” a fost perfectat acordul de delegare de atribuţii.

Prin acord părţile se angajează să ducă la îndeplinire atribuţiunile ce le revin cu privire la implementarea proiectelor finanţate prin Aria de concentrare 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător. Astfel, Direcţia Generală Administraţie Publică, din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Organism Intermediar, va avea următoarele atribuţiuni principale:

  • asigurarea informării şi promovării Programului de Cooperare Elveţiano-Român,
  • verificarea şi evaluarea propunerilor de proiecte,
  • semnarea alături de UNC şi de partenerii elveţieni a acordurilor de proiect,
  • transmiterea către UNC a documentelor elaborate în cadrul procedurii de achiziţie publică,
  • monitorizarea şi raportarea implementării proiectelor,
  • verificarea tehnico-financiară a cererilor de plată.

Contact
Organism Intermediar MDRAP
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Direcţia Generală Administraţie Publică
Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: +40 21 314 81 99


PublicaţiiLegături utile:
Ministerul Finanţelor Publice
http://www.swiss-contribution.ro
Biroul Contribuţiei Elveţiene la Bucureşti
http://www.swiss-contribution.admin.ch/romania

 

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus