DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăProiect BDAPLPrezentare

Prezentare proiect BDAPL

Antet proiect BDAPL


        Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale derulează proiectul „Realizarea arhitecturii Sistemului informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiară ale autorităţilor administraţiei publice locale – BDAPL”, cod SMIS 2984, īn valoare de 3.743.000 lei, primul dintr-o suită de 3, celelalte două fiind estimate la 29.761.000 lei, respectiv 4.250.000 lei, echipa de proiect fiind alcătuită din 8 persoane .
        Valoarea totală a proiectelor ce vor fi derulate va fi de 37.754.000 lei.

Imagine cu fazele de derulare ale proiectului


Necesitate
:

        Īn prezent, īn Romānia, autorităţile administraţiei publice locale funcţionează īn 3228 de unităţi administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni ale acestora, organizate la nivelul a: 2.861 de comune, 217 oraşe, 103 municipii, 6 sectoare şi 41 de judeţe.
        Diversitatea şi specificul fiecăreia dintre ele nu permit o tratare unitară doar din punct de vedere demografic, iar analizele trebuie să ţină cont de criterii cum ar fi: formele de relief (munte, deal, cāmpie, deltă, litoral) şi dezvoltarea economico-socială a regiunilor şi zonelor īn care se află situate. Spre exemplu, īn Romānia sunt un număr de 12.956 de sate, din care 469 sate aparţinătoare de oraşe sau municipii.
        Problema principală a instituţiilor publice din Romānia, aşa cum este ea prezentată īn Capitolul 11 referitor la Capacitatea administrativă din Planul Naţional de Dezvoltare, o reprezintă managementul acestora, care este unul politic, neglijāndu-se importanţa planificării şi managementului strategic ca instrumente manageriale.
        Īn urma analizei situaţiei curente a administraţiei publice din Romānia, Guvernul a identificat drept arie prioritară şi necesară pentru intervenţii, eficientizarea şi consolidarea proceselor de luare a deciziilor eficiente, respectiv atingerea unui management eficient, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA).
        Multe din deciziile administraţiei publice centrale, ce vizează procesele de descentralizare şi politicile fiscale şi bugetare locale, se bazează pe informaţii incomplete şi nerelevante vizavi de administraţia publică locală, fapt care generează luarea deciziilor īn condiţii de incertitudine şi chiar de risc.
        Această situaţie conduce la blocaje ulterioare şi la necesitatea adoptării unor decizii suplimentare pentru a corija deciziile iniţiale īn vederea optimizării acestora. Īn prezent, informaţiile sunt disparate şi parţiale la foarte multe instituţii publice centrale, fiind filtrate şi chiar alterate prin agregare la nivel de judeţ sau naţional. De foarte multe ori, īn discuţiile purtate īn cadrul consultărilor dintre diferite instituţii publice centrale, apar contradicţii generate de concluzionarea diferită a fiecăreia pe baza datelor proprii. Īn fapt, fiecare instituţie plecānd de la analiza datelor proprii ajunge la concluzii aparent fundamentate, īnsă, baza de plecare fiind diferită ca şi conţinut, structură, indicatori, şi concluziile acestora diferă de ale celorlalţi. Concluziile se mai ajustează prin consultarea structurilor asociative a le autorităţilor administraţiei publice locale, īnsă şi acestea au aceeaşi problemă ca şi administraţia publică centrală referitor la baza de plecare pentru efectuarea analizelor.
        Realizarea politicilor fiscale locale şi a politicilor bugetare locale pentru reforma īn administraţia publică presupune realizarea unor analize şi simulări pentru identificarea şi luarea deciziilor īn condiţii de certitudine. Pentru a putea aplica corect sistemul de echilibrare financiară este nevoie de centralizarea de date economice şi financiare de la nivelul fiecărei unităţi a administraţiei publice locale care să permită generarea unor indicatori relevanţi. Īn acelaşi timp, este necesară realizarea unei monitorizări periodice care să surprindă evoluţiile din sistem.
        Īn prezent mecanismul de colectare este greoi şi nu funcţionează satisfăcător. Īn concluzie, nu se poate realiza controlul şi urmărirea corectă a rezultatelor şi īmbunătăţirea performanţelor din domeniul financiar şi bugetar obţinute de unităţile administrativ-teritoriale, de către structurile responsabile de la nivel central.
        Este nevoie de īndeplinirea funcţiei de monitorizare a indicatorilor de performanţă din domeniul financiar şi bugetar realizaţi la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Pentru acest domeniu instituţiile responsabile sunt Ministerul Administraţiei şi Internelor īmpreună cu Ministerul Finanţelor Publice. Este nevoie, de asemenea, de un set de indicatori relevanţi ce pot crea un tablou al situaţiei prezente īntr-o instituţie la un anumit moment, şi al impactului politicilor adoptate la nivel local.
        Pentru a putea fundamenta corect şi eficient deciziile de la nivel central, respectiv la nivelul instituţiei responsabile - Ministerul Administraţiei şi Internelor - precum şi a altor ministere, este necesară crearea unui sistem informatic şi a unei baze de date la nivel naţional pentru colectarea, raportarea, analiza şi publicarea datelor financiare, non-financiare şi statistice relevante cu privire la performanţele administraţiei publice locale.
        Alte probleme sunt:

  • insuficienta transparenţă la nivelul unităţilor administraţiei publice locale (ce fac parte din grupul ţintă al prezentului proiect) cu privire la informaţiile de interes public aşa cum sunt definite īn Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi īn special datele referitoare la sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil (16% din instituţiile publice din Romānia au utilizat Internetul pentru publicarea informaţiilor de interes public, Sursa: Raport asupra implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public īn anul 2007, Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, Bucureşti, aprilie 2008);
  • calitatea slabă a analizelor şi studiilor efectuate de către administraţia publică centrală şi locală, organizaţiile neguvernamentale şi societatea civilă īn materia descentralizării şi politicilor fiscale şi bugetare locale, datorită datelor şi informaţiilor economico-financiare ale unităţilor administraţiei publice locale, insuficiente şi nerelevante vizavi de administraţia publică locală.

        Statul Romān trebuie să īşi īndeplinească obiectivele asumate prin aderarea la Uniunea Europeană privind creşterea transparentei utilizării resurselor īn administraţia publică, dar şi a eficienţei serviciilor publice prin crearea unui sistem obiectiv de monitorizare a performanţelor administraţiei publice.
        Implementarea acestui proiect este strict necesară, fiind premergătoare fazei de realizare şi punere īn funcţiune a sistemului informatic şi a bazei de date economico-financiare ale unităţilor administraţiei publice locale – BDAPL necesar pentru analizele şi studiile pe care MAI trebuie să le realizeze (conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale) īn vederea formulării de propuneri privind limitele sumelor pentru echilibrare ce se alocă anual de la bugetul de stat la bugetele locale, precum şi modul de fundamentare şi repartizare a acestora pe judeţe, şi a recomandărilor pentru īmbunătăţirea sistemului de repartizare. Prin această etapă, se asigură că ceea ce se va implementa ulterior va avea un impact major īn creşterea eficienţei luării deciziilor atāt la nivelul administraţiei publice locale, cāt şi la nivel central.
        Necesitatea implementării proiectului este motivată de asumarea de către Guvernul Romāniei a priorităţilor de creştere a capacităţii administrative, de consolidare a procesului de descentralizare fiscală şi administrativă, de deconcentrare şi descentralizare a serviciilor – arii pe care proiectul propus le sprijină. Necesitatea implementării proiectului este motivată de asumarea de către Guvernul Romāniei a priorităţilor de creştere a capacităţii administrative, de consolidare a procesului de descentralizare fiscală şi administrativă, de deconcentrare şi descentralizare a serviciilor – arii pe care proiectul propus le sprijină.
        Necesitatea elaborării prezentului proiect, ca parte componentă a procesului de proiectare şi realizare a sistemului informatic şi a bazei de date economico-financiare ale unităţilor administraţiei publice locale – BDAPL a fost reliefată īn consultările realizate pentru elaborarea Legii 195/2006 privind cadrul descentralizării, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, a Codului fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală şi a modificărilor la Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, īn ultimii trei ani, cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale (Asociaţia Municipiilor din Romania (A.M.R.), Asociaţia Oraşelor din Romānia (A.O.R.), Asociaţia Comunelor din Romānia (A.Co.R), Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din Romānia (U.N.C.J.R.), Federaţia Autorităţilor Locale din Romānia (F.A.L.R.) precum şi cu asociaţiile profesionale ale specialiştilor din administraţia publică locală (Asociaţia Directorilor Economici din Consiliile Judeţene din Romānia (A.D.E.C.J.R.), Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică (A.N.I.A.P.), Corpului Directorilor Economici din Asociaţia Municipiilor din Romānia (C.D.E. din A.M.R.).
        Obiectivul final al celor trei proiecte este realizarea la nivelul M.A.I. a unei baze de date cu informaţii economico-financiare de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi a unui set relevant de indicatori.
        Baza de date, inclusiv indicatorii realizaţi vor fi disponibili pe site-ul M.A.I. astfel īncāt atāt administraţia publică centrală, cāt şi administraţia publică locală să-i poată consulta şi să le permită realizarea de analize şi simulări ce vor sta la baza deciziilor ce se vor adopta īn privinţa autorităţilor administraţiei publice locale.
        Poziţiile administraţiei publice centrale, precum şi cele ale administraţiei publice locale se vor raporta la date comune, fapt care va facilita armonizarea punctelor de vedere şi adoptarea măsurilor optime, rezultate īn urma simulărilor, fapt care determină adoptarea unor decizii īn condiţii de certitudine.
        Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale din Ministerul Administraţiei şi Internelor a lansat īncepānd cu 1 octombrie 2010 propria pagină web pe site-ul ministerului http://www.dpfbl.mai.gov.ro, aflat acum la adresa http://www.dpfbl.mdrap.ro, iar din 14 octombrie a lansat şi portalul proiectului http://www.bdapl.mai.gov.ro, aflat acum la adresa http://www.bdapl.mdrap.ro.

 

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus