DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăLegislaţie elaboratăFiscalitate

LEGISLAŢIE ELABORATĂ

Domeniul Fiscalitate

 • Ordonanţă nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale completată de:
  1. Legea nr. 522/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale;
  2. Rectificare 2002 privind Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002;
  3. Republicare īn Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 10/09/2002;
  4. O.U.G. nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale Publicat in MOF nr. 786 - 29/10/2002;
  5. O.G. nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală;
  6. Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor;
  7. O.U.G. nr. 3/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale;
  8. Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală;
  9. Legea nr. 95/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale;
  10. O.G. nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale;
  11. H.G. nr. 1278/2003 Normă metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale;
  12. Hotărāre nr. 561/2003 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.278/2002;
  13. Ordin nr. 384/2002 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale;
  14. Ordin nr. 10/2003 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale;
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – Titlul IX Impozite şi Taxe Locale (art. 247 - 296), publicată īn M.O. nr. 927/2003, cu modificările şi completările ulterioare:
  1. Participarea la elaborarea actelor normative promovate privind modificarea şi completarea Hotărārea Guvernului de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal;
  2. Rectificare din 06.02.2004, publicată īn M.O. nr. 112/06.02.2004;
  3. O.G. nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn M.O. nr. 793/27.08.2004;
  4. Legea nr. 494/2004 privind aprobarea O.G. nr. Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn M.O. nr. 1092/24.11.2004;
  5. O.U.G. nr. 123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn M.O. nr. 1154/07.12.2004;
  6. O.U.G. 138 nu are modificări la titlul IX, doar legea de aprobare nr. 163/2005;
  7. Legea nr. 96/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 123/2004 publicată īn M.O. nr. 325/18.04.2005;
  8. Legea nr. 163/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn M.O. nr. 466/01.06.2005;
  9. Legea nr. 247/2005 privind reforma īn domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată īn M.O. nr. 653/22.07.2005;
  10. O.U.G. nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn M.O. nr. 269/24.03.2006;
  11. Legea nr. 314/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2006, publicată īn M.O. 617/18.07.2006;
  12. Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn M.O. nr. 662/01.08.2006;
  13. O.U.G. nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn M.O. nr. 703/18.10.2007;
  14. O.U.G. nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn M.O. nr. 884/21.12.2007;
  15. O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar īn materie civilă, publicată īn M.O. nr. 327/25.04.2008;
  16. O.U.G. 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn M.O. nr. 480/30.06.2008;
  17. O.U.G. nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn M.O. nr. 705/16.10.2008;
  18. Normele de aplicare a Legii nr. 571/2000 privind Codul fiscal (prevederile referitoare la impozitele şi taxele locale) au fost stabilite prin H.G. nr. 44/2004, publicată īn M.O. nr. 112/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  19. Rectificarea publicată īn M.O. nr. 161/24.02.2004;
  20. H.G. nr. 1840/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, publicată īn M.O. nr. 1074/18.11.2004;
  21. H.G. nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile īn anul fiscal 2005, publicată īn M.O. nr. 482/28.05.2004;
  22. H.G. nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile īn anul fiscal 2006, publicată īn M.O. nr. 725/ 10.08.2005;
  23. Rectificarea publicată īn M.O. nr. 57/20.01.2006;
  24. H.G. nr. 1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile īn anul fiscal 2007, publicată īn M.O. nr. 935/ 17.11.2006 – Obs.: niveluri valabile şi īn 2008 şi īn 2009;
  25. H.G. nr. 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, publicată īn M.O. nr. 1044/29.12.2006;
  26. H.G. nr. 1579/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, publicată īn M.O. nr. 894/28.12.2007;
  27. O.U.G. nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn M.O. nr. 884/21.12.2007;
  28. H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile īncepānd cu anul fiscal 2010, publicată īn M.O. nr. 633/24.09.2009;
  29. Hotărārea nr. 1620/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 44/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 31/12/2009;
  30. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene), publicat īn M.O. nr. 1080/30.11.2005, modificat şi completat prin Omfp nr. 2001/2006 publicată īn M.O. nr. 994/13.12.2006 şi prin Omfp nr. 2374/2007, publicat īn MO nr. 25/14.01.2008;
  31. Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr. 2.052 bis/30.11.2006 şi a ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.528/05.12.2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, īncasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, publicat īn MO. nr. 1032/27.12.2006;
  32. Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 44/07.04.2009/767/27.04.2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, publicat īn M.O. nr. 364bis/29.05.2009;

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus