DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăLegislaţie elaboratăFinanţe locale

LEGISLAŢIE ELABORATĂ

Domeniul FINANŢE PUBLICE LOCALE

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2003 privind finanţele publice locale;
 • Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată īn M.OF. nr. 217/2008:
  1. O.U.G. nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată īn MOF nr. 217/2008;
  2. Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare īn domeniul bugetar publicată īn MOF nr. 276/2008 cu incidenţă asupra īmprumuturilor locale;
  3. O.U.G. nr. 43/2008 pentru modificarea şi completarea OUG 37/2008, publicată īn MOF nr. 308/2008;
  4. HG nr. 145/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a īmprumuturilor locale, publicată īn MOF nr. 126/2008;
  5. HG nr. 1289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanţărilor rambursabile ce pot fi contractate şi a tragerilor din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, publicată īn MOF nr. 727/2008;
  6. HG nr. 1670/2008 privind modificarea Hotărārii Guvernului nr. 1.289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finanţărilor rambursabile ce pot fi contractate şi a tragerilor din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale;
  7. OMIRA nr. 531/01.07.2008 pentru numirea reprezentanţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale īn Comisia de Autorizare a Īmprumuturilor Locale;
  8. OMIRA nr. 555/28.07.2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 531/01.07.2008 pentru numirea reprezentanţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale īn Comisia de Autorizare a Īmprumuturilor Locale;
  9. OMIRA nr. 613/11.09.2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 531/01.07.2008 pentru numirea reprezentanţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale īn Comisia de Autorizare a Īmprumuturilor Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  10. OMIRA nr. 643/29.10.2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 531/01.07.2008 pentru numirea reprezentanţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale īn Comisia de Autorizare a Īmprumuturilor Locale cu modificările şi completările ulterioare;
  11. OMIRA nr. 697/19.12.2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 531/01.07.2008 pentru numirea reprezentanţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale īn Comisia de Autorizare a Īmprumuturilor Locale cu modificările şi completările ulterioare;
  12. Hotărāre nr. 595/13.06.2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale;
  13. Ordin MAP/MFP nr. 202/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (31), (32) şi (33) din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  14. Ordinul comun MIRA/MEF nr. 285/1169/31.08.2007/11.09.2007 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale;
  15. Ordinul comun MIRA/MEF nr. 355/2184/29.11.2007/23.11.2007 privind desemnarea persoanelor care asigură secretariatul tehnic al Comitetului pentru finanţele publice locale;
  16. Ordinul MAI/MFP nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale;
  17. Ordinul MAI/MFP nr. 249/2897/2009 privind modificarea Ordinului MAI nr. 7/2009.
 • Proiectul de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ – teritoriale
 • O.U.G. nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiareSCUTIRI MAJORĂRI DE ĪNTĀRZIERE


 • Ordin M.A.I. şi M.F.P. 259/2842/2011 privind scutirea majorărilor de īntārziere la plata creanţelor locale
 • ANEXA ITL 104 - decizie de anulare a creanţelor

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus