DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăArticole publicate

ARTICOLE


Articol publicat în editia tiparita a Ziarului Financiar din data de 08.07.2014
        Veniturile administratiei locale au fost în 2013 la un nivel record, 48 de miliarde de lei (11 mld. euro), dar cheltuielile de capital (investitiile din buget) au fost, ca procente din totalul veniturilor, la cel mai jos nivel din 2006 încoace. Astfel, în vreme ce veniturile bugetelor locale au crescut în 2013 cu 5,5% fata de 2012, cheltuielile de capital au scazut cu 20%.

Pentru varianta completa a articolului faceti click aici!

********************

Prezentare - Descentralizare financiar-fiscală 1990 - 2012

Pentru varianta completă a prezentării faceţi click aici!

********************

Prezentare - SISTEMUL DE ECHILIBRARE AL BUGETELOR LOCALE

Pentru varianta completă a prezentării faceţi click aici!

********************

Descentralizarea financiar fiscală în România; evoluţie, concepte, perspective.
        Ca urmare a evenimentelor din decembrie 1989, începând cu anul 1991, prin adoptarea de către Parlamentul României a Legii nr. 69/1991 privind administraţia publică locală s-au pus bazele administraţiei publice locale.
        Prin actul normativ au fost stabilite regulile şi principiile după care autorităţile administraţiei publice locale au funcţionat începând cu anul 1992, când au avut loc primele alegeri locale după anul 1989.
        Prin actul normativ mai sus amintit au fost stabilite atribuţii distincte pentru autorităţile administraţiei publice locale, şi anume consiliile locale în calitate de autorităţi deliberative şi primarii în calitate de autorităţi executive.

Pentru varianta completă a articolului faceţi click aici!

********************

Criza financiară şi Insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale
        În baza prevederilor art.85 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice au elaborat proiectul de lege specială referitor la Criza financiară şi insolvenţa unităţilor–administrativ teritoriale.
        Pentru elaborarea proiectului de lege Consiliul Interministerial Pentru Administraţie şi Funcţie Publică, Descentralizare, Comunităţi Locale a emis Decizia nr. 1/19.07.2006 privind constituirea Grupului interministerial pentru criză financiară şi insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale, având ca obiectiv elaborarea proiectului legii speciale privind procedura de aplicare a prevederilor art. 74 şi 75 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006.

Pentru varianta completă a articolului faceţi click aici!

********************

Formele de executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
        Somaţia
        Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu. Somaţia cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, următoarele:
         - numărul dosarului de executare;
         - suma pentru care se începe executarea silită;
         - termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu,
         - indicarea consecinţelor nerespectării acesteia.

Pentru varianta completă a articolului faceţi click aici!

********************

Competenţe şi responsabilităţi ale autorităţilor administraţiei publice locale în legătură cu bugetul local
        Somaţia
        Autorităţile administraţiei publice locale cu responsabilităţi în derularea procesului bugetar local se împart în două categorii:
         - autorităţi deliberative: consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
         - autorităţi executive: primarii, primarul general al municipiului Bucureşti.
         Constituţia şi Legea administraţiei publice locale mai prevede şi preşedintele consiliului judeţean, care nu se încadrează în nici una din cele două categorii. Acesta este concomitent şi şeful consiliului judeţean (adică al deliberativului) dar şi şeful aparatului de specialitate al consiliului judeţean (adică executivul). Preşedintele îndeplineşte atribuţii similare cu cele ale unui primar, bineînţeles specifice judeţului.

Pentru varianta completă a articolului faceţi click aici!

********************

Procesul Bugetar Local
        Strategia fundamentală, planificarea şi controlul acţiunilor unei autorităţi locale se constituie în bugetul acesteia.
        Fiind un instrument managerial bugetul este utilizat în alocarea resurselor limitate pentru finanţarea şi realizarea programelor destinate să furnizeze comunităţii serviciile, acţiunile şi activităţile ce intră în responsabilitatea autorităţii locale.
        Bugetul nu este numai o simplă balanţă financiară, prin el făcându-se legătura dintre mobilizarea fondurilor şi atingerea scopurilor şi obiectivelor, dând posibilitatea de a stimula analiza programată pentru care se realizează cheltuielile.
        Bugetul exprimă politicile adoptate de către fiecare autoritate locală, elaborate pe baza alegerii scopurilor, obiectivelor sau priorităţilor, şi determină căile pentru a le atinge.
        Activitatea bugetara la nivel local face parte integrantă din activitatea bugetară la nivel naţional.

Pentru varianta completă a articolului faceţi click aici!

********************

Publicitatea Bugetului Local
        Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public şi transparenţa decizională a administraţiei publice sunt principii de bază în relaţiile dintre cetăţeni şi autorităţile publice.
        Consultarea cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes public deosebit reprezintă unul din principiile organizării şi funcţionării administraţiei publice locale din România.

Pentru varianta completă a articolului faceţi click aici!

********************

Investiţiile publice locale
        Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi în secţiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile deliberative.

Pentru varianta completă a articolului faceţi click aici!

********************

Formele de valorificare a bunurilor sechestrate conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
        Valorificarea bunurilor potrivit înţelegerii părţilor
        Valorificarea bunurilor potrivit înţelegerii părţilor se realizează de debitorul însuşi, cu acordul organului de executare, astfel încât să se asigure o recuperare corespunzătoare a creanţei fiscale. Debitorul este obligat să prezinte în scris organului de executare propunerile ce i s-au făcut şi nivelul de acoperire a creanţelor fiscale, indicând numele şi adresa potenţialului cumpărător, precum şi termenul în care acesta din urmă va achita preţul propus.
        Preţul propus de cumpărător şi acceptat de organul de executare nu poate fi mai mic decât preţul de evaluare.
        Organul de executare, după analiza propunerilor, va comunica aprobarea indicând termenul şi contul bugetar în care preţul bunului va fi virat de cumpărător. Indisponibilizarea se ridică după creditarea contului bugetar.

Pentru varianta completă a articolului faceţi click aici!

********************

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus