DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăLegislaţieL 227/2015

LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015
(cu modificările şi completările ulterioare)

Formă actualizată la data de 28 aprilie 2020TITLUL I

Dispoziţii generale

CAP. I
Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscalART. 1
   (1) Prezentul cod stabileşte: cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale; modul de calcul şi de plată a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribuţii sociale. De asemenea, autorizează Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucţiuni şi ordine în aplicarea prezentului cod şi a legilor de ratificare a convenţiilor de evitare a dublei impuneri în aplicare.
   (2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Codul de procedură fiscală.
   (3) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat.
   (4) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind ajutorul de stat.

ART. 2

Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal
Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
        a) impozitul pe profit;
        b) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
        c) impozitul pe venit;
        d) impozitul pe veniturile obţinute din Romānia de nerezidenţi;
        e) impozitul pe reprezentanţe;
        f) taxa pe valoarea adăugată;
        g) accizele;
        h) impozitele şi taxele locale;
        i) impozitul pe constructii.**********
Din cauza dimensiunilor actului normativ, acesta a fost ataşat īn format PDF.
Pentru varianta completă faceţi click aici!

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus