DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăLegislaţieL 215/2003

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001
(cu modificările şi completările ulterioare)

Formă actualizată la data de 28 aprilie 2020TITLUL I

Dispoziţii generale

CAP. I
Regimul general al autonomiei localeART. 1
   (1) Prezenta lege reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea administratiei publice locale.
   (2) În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
          a) activitati de administratie social-comunitara - actiunile prin care se concretizeaza relatia autoritatilor administratiei publice locale cu asociatiile de proprietari de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
          b) aglomerari urbane - asociatiile de dezvoltare intercomunitara constituite pe baza de parteneriat între municipii, altele decât cele prevazute la lit. j), si orase, împreuna cu localitatile urbane si rurale aflate în zona de influenta;
          c) asociatii de dezvoltare intercomunitara - structurile de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat, înfiintate, în conditiile legii, de unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice;
          d) autoritati deliberative - consiliul local, consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
          e) autoritati executive - primarii comunelor, oraselor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucuresti si presedintele consiliului judetean;
          f) consilii locale - consilii comunale, orasenesti, municipale si consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
          g) consilii locale - consilii comunale, orasenesti, municipale si consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.**********
Din cauza dimensiunilor actului normativ, acesta a fost ataşat în format PDF.
Pentru varianta completă faceţi click aici!

 

 

 

 

 

 

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus