DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăLegislațieHG 1/2016

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1 din 13 ianuarie 2016
(cu modificările și completările ulterioare)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Formă actualizată la data de 28 aprilie 2020

 

 

 

 

 

TITLUL I
Dispoziții generale

 

CAP. I
Definiții

 

SECȚIUNEA 1
Activitatea independentă

1. (1) În aplicarea prevederilor art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare (Codul fiscal), se are în vedere ca raportul juridic încheiat între parți sa conțina, în mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind obiectul contractului, drepturile și obligațiile parților, astfel încât sa nu rezulte existența unei relații de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune în ceea ce privește desfașurarea activitații. La încadrarea unei activitați ca activitate independenta, parțile vor avea în vedere ca raportul juridic încheiat sa reflecte conținutul economic real al tranzacției/activitații.
(2) Criteriul privind libertatea persoanei de a alege locul, modul de desfașurare a activitații, precum și programul de lucru este îndeplinit atunci când cele trei componente ale sale sunt îndeplinite cumulativ. În raportul juridic parțile pot conveni asupra datei, locului și programului de lucru în funcție de specificul activitații și de celelalte activitați pe care prestatorul le desfașoara.
(3) Persoana fizica dispune de libertatea de a desfașura activitatea chiar și pentru un singur client, daca nu exista o clauza de exclusivitate în desfașurarea activitații.
(4) Riscurile asumate de prestator pot fi de natura profesionala și economica, cum ar fi: incapacitatea de adaptare la timp și cu cele mai mici costuri la variațiile mediului economico-social, variabilitatea rezultatului economic, deteriorarea situației financiare, în funcție de specificul activitații.
(5) În desfașurarea activitații persoana fizica utilizeaza predominant bunurile din patrimoniul afacerii.


SECțIUNEA a 2-a
Persoane afiliate

2. (1) În scopul aplicarii prevederilor art. 7 pct. 26 din Codul fiscal, se considera ca o persoana controleaza în mod efectiv o persoana juridica daca se stabilește faptul ca, atât din punct de vedere faptic cât și legal, prin utilizarea informațiilor și/sau a documentelor, administratorul/personalul de conducere, are capacitatea de decizie asupra activitații persoanei juridice vizate, prin încheierea de tranzacții cu alte persoane juridice care sunt sub controlul aceluiași administrator/personal de conducere sau ca persoana de conducere din cadrul persoanei juridice este acționar sau administrator în cadrul persoanei juridice vizate.
Pentru justificarea controlului exercitat în mod efectiv sunt luate în considerare contractele încheiate între persoanele vizate, drepturile atribuite prin: acte constitutive ale persoanelor juridice, procuri, contracte de munca sau de prestari de servicii.


**********

Din cauza dimensiunilor actului normativ, acesta a fost atașat în format PDF.
Pentru varianta completă faceți click aici!

 

 

 

 

Condamnă corupția cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 și semnalează un caz de corupție.

 

sus