DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăPREZENTARE GENERALĂ

        Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale a fost înfiinţată în iulie 2003 în cadrul noului Minister al Administraţiei şi Internelor, ce a reunit Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul de Interne, mai exact administraţia publică şi ordinea şi siguranţa publică. Cele două domenii de activitate, reprezintă cele două coloane vertebrale ale administraţiei din România.
        Până la acel moment, cele două coloane vertebrale au funcţionat independent, coordonarea realizându-se prin intermediul miniştrilor celor două ministere, fapt care era destul de dificil. Prin reunirea celor două domenii s-a încercat armonizarea şi crearea unor direcţii de acţiune comune şi coordonate. De cele mai multe ori acest lucru se şi realizează, însă cu efortul conjugat al profesioniştilor ce lucrează în cele două domenii de activitate sperăm în coerenţa de acţiune ale celor două domenii.
        De la înfiinţare şi până în prezent, direcţia a purtat mai multe denumiri, cum ar fi:

 • Direcţia de Investiţii Locale (2003 - 2004);
 • Direcţia pentru Politici Fiscale, Bugetare şi Investiţii Locale (2005-2007);
 • Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale (2007 – în prezent). În prezent, D.P.F.B.L. funcţionează în cadrul Direcţiei Generale Administraţie Publică din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației.

        Denumirile au reflectat atribuţiile şi valenţele pe care direcţia le-a avut de-a lungul timpului de la înfiinţare şi până în prezent.
        La momentul înfiinţării direcţia a avut o preocupare spre dezvoltarea domeniului investiţiilor publice locale, însă tot în cadrul direcţiei a fost cooptat şi un colectiv restrâns ce se preocupa de două domenii foarte importante şi anume fiscalitatea locală şi finanţele publice locale.
        În scurt timp s-a conştientizat, atât la nivelul conducerii direcţiei, dar şi la nivelul conducerii ministerului că preocuparea principală trebuie să cadă în sarcina colectării veniturilor şi a corectei bugetări la nivelul administraţiei publice locale, fundamentul sustenabilităţii investiţiilor publice locale.
        Astfel, domeniul politicilor fiscale locale şi al politicilor bugetare locale a devenit principalul motor al activităţii direcţiei, cu atât mai mult cu cât s-a conştientizat faptul că realizarea investiţiilor publice locale este apanajul exclusiv, atât decizional, cât şi funcţional, al administraţiei publice locale.
În acest sens, direcţia a dezvoltat în principal rolul de reglementator în domeniul fiscal şi bugetar local.
        Spre exemplu, direcţia, de la înfiinţare şi până în prezent a elaborat un număr de peste 128 de acte normative de reglementare a celor două domenii (fiscal - bugetar local) însumând peste 1500 de pagini publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I (legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărâri ale Guvernului, ordine, instrucţiuni, metodologii, tipizate etc., a dezvoltat inclusiv aplicaţii informatice ce sunt utilizate în implementarea sistemului de echilibrare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a Municipiului Bucureşti) – a se vedea secţiunea LEGISLAŢIE ELABORATĂ a site-ului.
        În anul 2007 direcţia a fost supusă unei reorganizări, fapt care a condus la pierderea a 40% din personal, iar activitatea de investiţii publice locale a fost preluată de o direcţie nou înfiinţată.
        La momentul respectiv, direcţia, cu personalul rămas, şi-a stabilit ca obiective primordiale 3 mari activităţi:

 • Politicile fiscale locale (Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală);
 • Politicile bugetare locale (Legea Finanţelor Publice Locale);
 • Dezvoltarea unei baze de date cu informaţii economico-financiar-fiscale locale.

         Al treilea domeniu de activitate a apărut ca urmare a conştientizării că pentru fundamentarea unor politici fiscale şi a unor politici bugetare corecte, care să stea la baza unor decizii pe care conducerea ministerului sau Guvernul României trebuie să le adopte, este absolut necesară dezvoltarea unui sistem care să permită analize şi simulări ale eventualelor opţiuni din care managementul ministerului sau al Guvernului trebuie să aleagă (din nefericire acest sistem care este absolut necesar nu a fost dezvoltat de cei în sarcina cărora aceste atribuţii au fost zeci de ani). Acest instrument este absolut necesar pentru a putea determina decizii luate în condiţii de certitudine, în detrimentul unor decizii de incertitudine sau chiar de risc (adoptate în prezent).
       

        O preocupare principală a direcţiei este şi dezvoltarea Codului finanţelor publice locale, un act administrativ dedicat exclusiv activităţii economico-financiar-fiscale desfăşurate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, adică cele 3228 de unităţi administrativ-teritoriale (inclusiv cele 6 subdiviziuni ale municipiului Bucureşti), din care:

 • 2862 comune;
 • 216 oraşe;
 • 103 municipii;
 • 41 judeţe.

        Activitatea principală a Direcţiei pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale este să lucreze pentru administraţia publică locală, realizând:

 • pe de o parte funcţia de reglementare,
 • pe de altă parte funcţia coordonare metodologică pentru aplicarea unitară a legislaţiei,
 • pe de altă parte reprezintă interesele administraţiei publice locale în cadrul administraţiei publice centrale,
 • iar dintr-o altă perspectivă un canal de comunicare directă între administraţia publică locală şi administraţia publică centrală.

        Directorii care au condus direcţia sunt după cum urmează:

 • Daniel Iustin Marinescu: iulie 2003 – septembrie 2003 (Curriculum vitae);
 • Viorel Cristea: septembrie 2003 – septembrie 2007;
 • Daniel Iustin Marinescu: septembrie 2007 – 26 martie 2013 (promovat Director General D.G.A.P.);
 • Diana Elena Moldovan: 26 martie 2013 – prezent;

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus