DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăAtribuţii

ATRIBUŢII

Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale are următoarele atribuţii:

 • īntreprinde demersurile necesare, potrivit competenţelor, pentru īndeplinirea măsurilor prevăzute īn Programul legislativ, īn conformitate cu obiectivele Programului de guvernare;
 • fundamentează, elaborează, implementează şi monitorizează strategii, programe şi proiecte, īn domeniile de competenţă;
 • iniţiază, elaborează, analizează, avizează şi promovează spre aprobare proiecte de acte normative pentru reglementarea domeniilor de activitate gestionate;
 • īndrumă şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale şi aparatul de specialitate al acestora īn aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale şi īndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege;
 • analizează şi elaborează puncte de vedere cu privire la aspecte semnalate prin interpelări şi īntrebări formulate de deputaţi şi senatori şi formulează răspunsuri la petiţiile/memoriile transmise de persoane fizice/persoane juridice sau direcţionate de la alte structuri sau autorităţi;
 • are rol de reprezentare pe domeniile de specialitate, potrivit competenţelor;
 • elaborează, sprijină şi monitorizează implementarea documentelor strategice īn domeniul reformei administraţiei publice;
 • elaborează şi implementează proiecte cu finanţare din fonduri naţionale/internaţionale īn susţinerea domeniului de competenţă;
 • formulează propuneri cu privire la proiectele de acte normative elaborate de ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care conţin prevederi referitoare la administraţia publică locală şi participă īn grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, īn vederea elaborării unor proiecte de acte normative care vizează comunităţile locale;
 • emite avizul pentru darea īn plată a unor bunuri (conform Codului de procedură fiscală) şi de interes pentru u.a.t.-uri īn cadrul procedurilor privind stingerea creanţelor reprezentīnd impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentīnd contribuţii sociale prin trecerea īn proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor;
 • elaborează proiecte de acte normative īn domeniile stabilirii, impunerii, urmăririi şi īncasării impozitelor şi taxelor locale, al administrării creanţelor bugetelor locale, executării silite, inspecţiei fiscale, soluţionării contestaţiilor asupra actelor de impunere, finanţelor publice locale, transferării de atribuţii şi fonduri unităţilor administrativ-teritoriale īn domeniile: īnvăţămānt, cultură, servicii, dezvoltare publică, locuinţe, asistenţă socială şi ajutoare sociale;
 • acordă asistenţă autorităţilor administraţiei publice locale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale īn domeniul administrării creanţelor bugetare locale şi īn domeniul administrării veniturilor;
 • sprijină dezvoltarea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale prin elaborarea de politici fiscale şi bugetare la nivelul administraţiei publice locale;
 • participă la elaborarea proiectului legii bugetare anuale şi a anexelor la legea bugetară anuală privind sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, pe judeţe şi categorii de instituţii publice, precum şi a rectificărilor bugetare;
 • dezvoltă şi administrează o bază naţională de date care să asigure un sistem informaţional unitar la nivelul administraţiei publice locale;
 • elaborează analize privind echilibrarea bugetelor locale, referitoare la creşterea gradului de autofinanţare şi a descentralizării unor cheltuieli, şi formulează propuneri pentru accelerarea descentralizării şi deconcentrării serviciilor publice de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale;
 • asigură numirea membrilor structurilor asociative şi ai MDRAP, precum şi reprezentarea īn Comitetul pentru finanţe publice locale;
 • asigură numirea membrilor structurilor asociative şi ai MDRAP, precum şi reprezentarea īn Comisia de autorizare a īmprumuturilor locale;
 • asigură reperezentarea īn comisiile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social;
 • asigură participarea īn comisiile de specialitate ale Parlamentului Romāniei şi īn plenul celor două camere ale Parlamentului Romāniei pentru a susţine proiectele iniţiate īn domeniul de activitate;
 • asigură reprezentarea īn grupurile de lucru, comisiile şi comitetele organizate la nivelul Consiliul Europei, Congresului Puterilor Locale şi Regionale;
 • asigură participarea la reuniunile din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) - Domeniul prioritar nr. 10 Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a cooperării (īn cadrul Comitetului de Coordonare şi al grupurilor de lucru aferente);
 • monitorizează şi analizează modul de asigurare a resurselor financiare pe unităţi administrativ-teritoriale, conform sistemului de echilibrare, şi formulează propuneri de īmbunătăţire a sistemului;
 • are rol de organism intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 - Īmbunătăţirea mediului īnconjurător din cadrul „Programului de cooperare elveţiano-romān vizānd reducerea disparităţilor economice şi sociale īn cadrul Uniunii Europene extinse” şi īndeplineşte atribuţiile prevăzute īn Anexa nr. 5;
 • verifică cererile pentru acordarea titlurilor de parc industrial şi documentaţiile aferente īn vederea īndeplinirii condiţiilor legale şi īnaintează conducerii ministerului spre aprobare propunerile de acordare a titlului de parc industrial; monitorizează parcurile industriale şi realizează, anual, analiza evoluţiei principalilor indicatori ai obiectivelor politicii parcurilor industriale;
 • verifică aspectele legate de măsurile de ajutor de stat, prevăzute īn cererile pentru acordarea titlului de parc industrial, precum şi īn cele pentru confirmarea eligibilităţii proiectelor, conform Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţiile realizate īn parcurile industriale, aprobată prin Ordinul nr. 296/2007 şi elaborează şi promovează scheme de exceptare de la obligaţia notificării precum şi informări privind măsurile de ajutor de stat care intră īn domeniul de aplicare al exceptărilor pe categorii de la obligaţia de notificare sau pentru ajutoarele de minimis;
 • colaborează cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei īn vederea respectării regulilor comunitare īn domeniul ajutorului de stat şi asigură relaţionarea cu autorităţile administraţiei publice locale, īn vederea monitorizării ajutorului de stat şi urmăririi condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin;
 • centralizează datele privind măsurile de ajutor de stat pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are calitatea de furnizor şi la cererea Consiliului Concurenţei, pentru unităţile administrativ-teritoriale;
 • īndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele normative īn vigoare sau dispuse de conducerea ministerului īn domeniul de activitate al direcţiei generale.

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus