DIMENSIUNE TEXT
MARIRE FONT MICSORARE FONT RESETARE FONT
Antet pagină

Prima paginăLegislaţieL 195/2006

LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006
a descentralizării

Formă actualizată revizuita la data de 24 octombrie 2018CAP. I
Definiţii şi principii generaleART. 1
Prezenta lege stabileşte principiile, regulile şi cadrul institutional care reglementează procesul de descentralizare administrativă şi financiară.

ART. 2
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele acceptiuni:
       a) arie geografică a beneficiarilor - aria geografică de domiciliu a majorităţii beneficiarilor unui serviciu public descentralizat într-o perioada de timp dată;
       b) capacitate administrativă - ansamblul resurselor materiale, instituţionale şi umane de care dispune o unitate administrativ-teritorială, precum şi acţiunile pe care le desfăşoară aceasta pentru exercitarea competentelor stabilite prin lege. Capacitatea administrativă se evalueaza şi se stabileşte în condiţiile legii;
       c) competenta - ansamblul atribuţiilor stabilite de Constituţie şi de legile care conferă autorităţilor administrative drepturi şi obligaţii de a duce în nume propriu, în realizarea puterii publice şi sub propria responsabilitate, o activitate de natura administrativă; competenţa - ansamblul atribuţiilor stabilite de Constituţie şi de legile care conferă autorităţilor administrative drepturi şi obligaţii de a duce în nume propriu, în realizarea puterii publice şi sub propria responsabilitate, o activitate de natură administrativă;
       d) competente delegate - competentele atribuite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, împreună cu resursele financiare corespunzătoare, de către autorităţile publice centrale, pentru a le exercita în numele şi în limitele stabilite de către acestea;
       e) competenţe exclusive - competenţele atribuite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale de realizarea cărora acestea sunt responsabile. Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de decizie şi dispun de resursele şi mijloacele necesare îndeplinirii competenţelor, cu respectarea normelor, criteriilor şi standardelor stabilite de lege; e de lege;
       f) competenţe partajate - competenţele exercitate de către autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu alte niveluri ale administraţiei publice (judeţean sau central), cu o separare clara a finanţării şi a puterii de decizie pentru fiecare responsabil în parte;
       g) cota defalcată din unele venituri ale bugetului de stat procentul stabilit din unele venituri ale bugetului de stat care se aloca bugetelor locale;
       h) criteriu al ariei geografice a beneficiarilor în descentralizarea competenţelor - criteriul potrivit căruia descentralizarea competenţelor privind furnizarea unui serviciu public se face către acel nivel al administraţiei publice locale care corespunde cel mai bine ariei geografice a beneficiarilor;
       i) competenţe partajate - competenţele exercitate de către autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu alte niveluri ale administraţiei publice (judeţean sau central), cu o separare clara a finanţării şi a puterii de decizie pentru fiecare responsabil în parte;


**********
Din cauza dimensiunilor actului normativ, acesta a fost ataşat în format PDF.
Pentru varianta completă faceţi click aici!

 

Condamnă corupţia cu un simplu telefon. Sună la 0800.806.806 şi semnalează un caz de corupţie.

 

sus